SALDO

dokumentation (pdf)

attribut

⇧[2]egenskap PRIM

attribut (nn)

[korpus]


1
PRIM epitet

1
samling attributsamling