SALDO

dokumentation (pdf)

auktoriserbar

⇧[2]auktorisera möjlig

auktoriserbar (av)

[korpus]


1
PRIM auktoriserbarhet
*