SALDO

dokumentation (pdf)

auktoritativ

⇧[2]auktoritet PRIM

auktoritativ (av)

[korpus]

* *