SALDO

grundformavdragsgill
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomavdragsgill
pos indef sg u genavdragsgills
pos indef sg n nomavdragsgillt
pos indef sg n genavdragsgillts
pos indef pl nomavdragsgilla
pos indef pl genavdragsgillas
pos def sg no_masc nomavdragsgilla
pos def sg no_masc genavdragsgillas
pos def sg masc nomavdragsgille
pos def sg masc genavdragsgilles
pos def pl nomavdragsgilla
pos def pl genavdragsgillas
komp nomavdragsgillare
komp genavdragsgillares
super indef nomavdragsgillast
super indef genavdragsgillasts
super def no_masc nomavdragsgillaste
super def no_masc genavdragsgillastes
super def masc nomavdragsgillaste
super def masc genavdragsgillastes
cavdragsgill-/avdragsgill
smsavdragsgill-