SALDO

grundformavdramatiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomavdramatiserbar
pos indef sg u genavdramatiserbars
pos indef sg n nomavdramatiserbart
pos indef sg n genavdramatiserbarts
pos indef pl nomavdramatiserbara
pos indef pl genavdramatiserbaras
pos def sg no_masc nomavdramatiserbara
pos def sg no_masc genavdramatiserbaras
pos def sg masc nomavdramatiserbare
pos def sg masc genavdramatiserbares
pos def pl nomavdramatiserbara
pos def pl genavdramatiserbaras
komp nomavdramatiserbarare
komp genavdramatiserbarares
super indef nomavdramatiserbarast
super indef genavdramatiserbarasts
super def no_masc nomavdramatiserbaraste
super def no_masc genavdramatiserbarastes
super def masc nomavdramatiserbaraste
super def masc genavdramatiserbarastes
cavdramatiserbar-/avdramatiserbar
smsavdramatiserbar-