SALDO

grundformaveny
mönsternn_3u_motor
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomaveny
sg indef genavenys
sg def nomavenyn
sg def genavenyns
pl indef nomavenyer
pl indef genavenyers
pl def nomavenyerna
pl def genavenyernas
ciaveny/aveny-
cmaveny/aveny-
smsaveny-