SALDO

grundformavflytta
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavflyttar
pres ind s-formavflyttas
pret ind aktivavflyttade
pret ind s-formavflyttades
imperavflytta
inf aktivavflytta
inf s-formavflyttas
sup aktivavflyttat
sup s-formavflyttats
pres_part nomavflyttande
pres_part genavflyttandes
pret_part indef sg u nomavflyttad
pret_part indef sg u genavflyttads
pret_part indef sg n nomavflyttat
pret_part indef sg n genavflyttats
pret_part indef pl nomavflyttade
pret_part indef pl genavflyttades
pret_part def sg no_masc nomavflyttade
pret_part def sg no_masc genavflyttades
pret_part def sg masc nomavflyttade
pret_part def sg masc genavflyttades
pret_part def pl nomavflyttade
pret_part def pl genavflyttades
cavflytt-/avflytt
smsavflytt-