SALDO

dokumentation (pdf)

avgudande

⇧[2]avguda PRIM

avgudande (nn)

[korpus]

* *