SALDO

grundformavkriminaliserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomavkriminaliserbar
pos indef sg u genavkriminaliserbars
pos indef sg n nomavkriminaliserbart
pos indef sg n genavkriminaliserbarts
pos indef pl nomavkriminaliserbara
pos indef pl genavkriminaliserbaras
pos def sg no_masc nomavkriminaliserbara
pos def sg no_masc genavkriminaliserbaras
pos def sg masc nomavkriminaliserbare
pos def sg masc genavkriminaliserbares
pos def pl nomavkriminaliserbara
pos def pl genavkriminaliserbaras
komp nomavkriminaliserbarare
komp genavkriminaliserbarares
super indef nomavkriminaliserbarast
super indef genavkriminaliserbarasts
super def no_masc nomavkriminaliserbaraste
super def no_masc genavkriminaliserbarastes
super def masc nomavkriminaliserbaraste
super def masc genavkriminaliserbarastes
cavkriminaliserbar-/avkriminaliserbar
smsavkriminaliserbar-