SALDO

grundformavkyla
mönstervb_2m_väga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavkyler
pret ind aktivavkylde
imperavkyl
inf aktivavkyla
sup aktivavkylt
pres_part nomavkylande
pres_part genavkylandes
cavkyl-/avkyl
smsavkyl-