SALDO

dokumentation (pdf)

avlysa

⇧[2]ställa_in PRIM

avlysa (vb)

[korpus]


3
PRIM avlysande avlysning
inte oavlyst
*