SALDO

grundformavmätt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomavmätt
pos indef sg u genavmätts
pos indef sg n nomavmätt
pos indef sg n genavmätts
pos indef pl nomavmätta
pos indef pl genavmättas
pos def sg no_masc nomavmätta
pos def sg no_masc genavmättas
pos def sg masc nomavmätte
pos def sg masc genavmättes
pos def pl nomavmätta
pos def pl genavmättas
komp nomavmättare
komp genavmättares
super indef nomavmättast
super indef genavmättasts
super def no_masc nomavmättaste
super def no_masc genavmättastes
super def masc nomavmättaste
super def masc genavmättastes
cavmätt-/avmätt
smsavmätt-