SALDO

grundformavmatta
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavmattar
pres ind s-formavmattas
pret ind aktivavmattade
pret ind s-formavmattades
imperavmatta
inf aktivavmatta
inf s-formavmattas
sup aktivavmattat
sup s-formavmattats
pres_part nomavmattande
pres_part genavmattandes
pret_part indef sg u nomavmattad
pret_part indef sg u genavmattads
pret_part indef sg n nomavmattat
pret_part indef sg n genavmattats
pret_part indef pl nomavmattade
pret_part indef pl genavmattades
pret_part def sg no_masc nomavmattade
pret_part def sg no_masc genavmattades
pret_part def sg masc nomavmattade
pret_part def sg masc genavmattades
pret_part def pl nomavmattade
pret_part def pl genavmattades
cavmatt-/avmatt
smsavmatt-