SALDO

dokumentation (pdf)

avmattningsperiod

⇧[2]period avmattning

avmattningsperiod (nn)

[korpus]

* *