SALDO

dokumentation (pdf)

avrop

⇧[2]avtal PRIM

avrop (nn)

[korpus]

* *