SALDO

dokumentation (pdf)

avsedd

⇧[2]avse PRIM

avsedd (av)

[korpus]

* *