SALDO

grundformavsevärd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomavsevärd
pos indef sg u genavsevärds
pos indef sg n nomavsevärt
pos indef sg n genavsevärts
pos indef pl nomavsevärda
pos indef pl genavsevärdas
pos def sg no_masc nomavsevärda
pos def sg no_masc genavsevärdas
pos def sg masc nomavsevärde
pos def sg masc genavsevärdes
pos def pl nomavsevärda
pos def pl genavsevärdas
komp nomavsevärdare
komp genavsevärdares
super indef nomavsevärdast
super indef genavsevärdasts
super def no_masc nomavsevärdaste
super def no_masc genavsevärdastes
super def masc nomavsevärdaste
super def masc genavsevärdastes
cavsevärd-/avsevärd
smsavsevärd-