SALDO

grundformavskeppa
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavskeppar
pres ind s-formavskeppas
pret ind aktivavskeppade
pret ind s-formavskeppades
imperavskeppa
inf aktivavskeppa
inf s-formavskeppas
sup aktivavskeppat
sup s-formavskeppats
pres_part nomavskeppande
pres_part genavskeppandes
pret_part indef sg u nomavskeppad
pret_part indef sg u genavskeppads
pret_part indef sg n nomavskeppat
pret_part indef sg n genavskeppats
pret_part indef pl nomavskeppade
pret_part indef pl genavskeppades
pret_part def sg no_masc nomavskeppade
pret_part def sg no_masc genavskeppades
pret_part def sg masc nomavskeppade
pret_part def sg masc genavskeppades
pret_part def pl nomavskeppade
pret_part def pl genavskeppades