SALDO

grundformavsocialisera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavsocialiserar
pres ind s-formavsocialiseras
pret ind aktivavsocialiserade
pret ind s-formavsocialiserades
imperavsocialisera
inf aktivavsocialisera
inf s-formavsocialiseras
sup aktivavsocialiserat
sup s-formavsocialiserats
pres_part nomavsocialiserande
pres_part genavsocialiserandes
pret_part indef sg u nomavsocialiserad
pret_part indef sg u genavsocialiserads
pret_part indef sg n nomavsocialiserat
pret_part indef sg n genavsocialiserats
pret_part indef pl nomavsocialiserade
pret_part indef pl genavsocialiserades
pret_part def sg no_masc nomavsocialiserade
pret_part def sg no_masc genavsocialiserades
pret_part def sg masc nomavsocialiserade
pret_part def sg masc genavsocialiserades
pret_part def pl nomavsocialiserade
pret_part def pl genavsocialiserades