SALDO

dokumentation (pdf)

avsocialiserbar

⇧[2]avsocialisera möjlig

avsocialiserbar (av)

[korpus]


1
PRIM avsocialiserbarhet
*