SALDO

grundformavsocialiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomavsocialiserbar
pos indef sg u genavsocialiserbars
pos indef sg n nomavsocialiserbart
pos indef sg n genavsocialiserbarts
pos indef pl nomavsocialiserbara
pos indef pl genavsocialiserbaras
pos def sg no_masc nomavsocialiserbara
pos def sg no_masc genavsocialiserbaras
pos def sg masc nomavsocialiserbare
pos def sg masc genavsocialiserbares
pos def pl nomavsocialiserbara
pos def pl genavsocialiserbaras
komp nomavsocialiserbarare
komp genavsocialiserbarares
super indef nomavsocialiserbarast
super indef genavsocialiserbarasts
super def no_masc nomavsocialiserbaraste
super def no_masc genavsocialiserbarastes
super def masc nomavsocialiserbaraste
super def masc genavsocialiserbarastes
cavsocialiserbar-/avsocialiserbar
smsavsocialiserbar-