SALDO

grundformavspänd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomavspänd
pos indef sg u genavspänds
pos indef sg n nomavspänt
pos indef sg n genavspänts
pos indef pl nomavspända
pos indef pl genavspändas
pos def sg no_masc nomavspända
pos def sg no_masc genavspändas
pos def sg masc nomavspände
pos def sg masc genavspändes
pos def pl nomavspända
pos def pl genavspändas
komp nomavspändare
komp genavspändares
super indef nomavspändast
super indef genavspändasts
super def no_masc nomavspändaste
super def no_masc genavspändastes
super def masc nomavspändaste
super def masc genavspändastes
cavspänd-/avspänd
smsavspänd-