SALDO

grundformavstyra
mönstervb_2a_hyra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavstyr
pres ind s-formavstyrs/avstyres
pret ind aktivavstyrde
pret ind s-formavstyrdes
imperavstyr
inf aktivavstyra
inf s-formavstyras
sup aktivavstyrt
sup s-formavstyrts
pres_part nomavstyrande
pres_part genavstyrandes
pret_part indef sg u nomavstyrd
pret_part indef sg u genavstyrds
pret_part indef sg n nomavstyrt
pret_part indef sg n genavstyrts
pret_part indef pl nomavstyrda
pret_part indef pl genavstyrdas
pret_part def sg no_masc nomavstyrda
pret_part def sg no_masc genavstyrdas
pret_part def sg masc nomavstyrde
pret_part def sg masc genavstyrdes
pret_part def pl nomavstyrda
pret_part def pl genavstyrdas
cavstyr-/avstyr
smsavstyr-