SALDO

grundformavstyrka
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavstyrker
pres ind s-formavstyrks/avstyrkes
pret ind aktivavstyrkte
pret ind s-formavstyrktes
imperavstyrk
inf aktivavstyrka
inf s-formavstyrkas
sup aktivavstyrkt
sup s-formavstyrkts
pres_part nomavstyrkande
pres_part genavstyrkandes
pret_part indef sg u nomavstyrkt
pret_part indef sg u genavstyrkts
pret_part indef sg n nomavstyrkt
pret_part indef sg n genavstyrkts
pret_part indef pl nomavstyrkta
pret_part indef pl genavstyrktas
pret_part def sg no_masc nomavstyrkta
pret_part def sg no_masc genavstyrktas
pret_part def sg masc nomavstyrkte
pret_part def sg masc genavstyrktes
pret_part def pl nomavstyrkta
pret_part def pl genavstyrktas
cavstyrk-/avstyrk
smsavstyrk-