SALDO

grundformavträda
mönstervb_2a_leda
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivavträder
pres ind s-formavträds/avträdes
pret ind aktivavträdde
pret ind s-formavträddes
imperavträd
inf aktivavträda
inf s-formavträdas
sup aktivavträtt
sup s-formavträtts
pres_part nomavträdande
pres_part genavträdandes
pret_part indef sg u nomavträdd
pret_part indef sg u genavträdds
pret_part indef sg n nomavträtt
pret_part indef sg n genavträtts
pret_part indef pl nomavträdda
pret_part indef pl genavträddas
pret_part def sg no_masc nomavträdda
pret_part def sg no_masc genavträddas
pret_part def sg masc nomavträdde
pret_part def sg masc genavträddes
pret_part def pl nomavträdda
pret_part def pl genavträddas
cavträd-/avträd
smsavträd-