SALDO

grundformböjlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomböjlig
pos indef sg u genböjligs
pos indef sg n nomböjligt
pos indef sg n genböjligts
pos indef pl nomböjliga
pos indef pl genböjligas
pos def sg no_masc nomböjliga
pos def sg no_masc genböjligas
pos def sg masc nomböjlige
pos def sg masc genböjliges
pos def pl nomböjliga
pos def pl genböjligas
komp nomböjligare
komp genböjligares
super indef nomböjligast
super indef genböjligasts
super def no_masc nomböjligaste
super def no_masc genböjligastes
super def masc nomböjligaste
super def masc genböjligastes
cböjlig-/böjlig
smsböjlig-