SALDO

grundformböjningsexempel
mönsternn_6n_segel
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomböjningsexempel
sg indef genböjningsexempels
sg def nomböjningsexemplet
sg def genböjningsexemplets
pl indef nomböjningsexempel
pl indef genböjningsexempels
pl def nomböjningsexemplen
pl def genböjningsexemplens
ciböjningsexempel/böjningsexempel-
cmböjningsexempels/böjningsexempel/böjningsexempels-/böjningsexempel-
smsböjningsexempel-