SALDO

dokumentation (pdf)

ba

⇧[2]säga PRIM

ba (ab)

[korpus]

* *