SALDO

dokumentation (pdf)

bakdanta

⇧[2]baktala PRIM

bakdanta (vb)

[korpus]


4
PRIM bakdantande bakdantare bakdanteri
inte obakdantad
*