SALDO

dokumentation (pdf)

baktass

⇧[2]tass bak

baktass (nn)

[korpus]

* *