SALDO

grundformbanal
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombanal
pos indef sg u genbanals
pos indef sg n nombanalt
pos indef sg n genbanalts
pos indef pl nombanala
pos indef pl genbanalas
pos def sg no_masc nombanala
pos def sg no_masc genbanalas
pos def sg masc nombanale
pos def sg masc genbanales
pos def pl nombanala
pos def pl genbanalas
komp nombanalare
komp genbanalares
super indef nombanalast
super indef genbanalasts
super def no_masc nombanalaste
super def no_masc genbanalastes
super def masc nombanalaste
super def masc genbanalastes
cbanal-/banal
smsbanal-