SALDO

dokumentation (pdf)

bankkapital

⇧[2]kapital bank

bankkapital (nn)

[korpus]

* *