SALDO

grundformbekräfta
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivbekräftar
pres ind s-formbekräftas
pret ind aktivbekräftade
pret ind s-formbekräftades
imperbekräfta
inf aktivbekräfta
inf s-formbekräftas
sup aktivbekräftat
sup s-formbekräftats
pres_part nombekräftande
pres_part genbekräftandes
pret_part indef sg u nombekräftad
pret_part indef sg u genbekräftads
pret_part indef sg n nombekräftat
pret_part indef sg n genbekräftats
pret_part indef pl nombekräftade
pret_part indef pl genbekräftades
pret_part def sg no_masc nombekräftade
pret_part def sg no_masc genbekräftades
pret_part def sg masc nombekräftade
pret_part def sg masc genbekräftades
pret_part def pl nombekräftade
pret_part def pl genbekräftades
cbekräft-/bekräft
smsbekräft-