SALDO

grundformbelåten
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombelåten
pos indef sg u genbelåtens
pos indef sg n nombelåtet
pos indef sg n genbelåtets
pos indef pl nombelåtna
pos indef pl genbelåtnas
pos def sg no_masc nombelåtna
pos def sg no_masc genbelåtnas
pos def sg masc nombelåtne
pos def sg masc genbelåtnes
pos def pl nombelåtna
pos def pl genbelåtnas
komp nombelåtnare
komp genbelåtnares
super indef nombelåtnast
super indef genbelåtnasts
super def no_masc nombelåtnaste
super def no_masc genbelåtnastes
super def masc nombelåtnaste
super def masc genbelåtnastes
cbelåten-/belåten
smsbelåten-