SALDO

dokumentation (pdf)

belopp

⇧[2]tal PRIM

belopp (nn)

[korpus]


23
PRIM post3 tresiffrig
arrende arrendebelopp
brandförsäkring brandförsäkringsbelopp
brutto bruttobelopp
daglig dagpenning
fyllnad fyllnadsbelopp
försäkring basbelopp försäkringsbelopp
förvärva lösenbelopp lösepenning löseskilling lösesumma
garanti garantibelopp
grund grundbelopp
inkomst inkomstbelopp
miljard+mången mångmiljardbelopp
miljon miljonbelopp
minimum minimibelopp
schablon schablonbelopp
skuld2 skuldbelopp
tillägg tilläggsbelopp
total totalbelopp

2
hel ograverad
överstiga överskjutande