SALDO

grundformbenägen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombenägen
pos indef sg u genbenägens
pos indef sg n nombenäget
pos indef sg n genbenägets
pos indef pl nombenägna
pos indef pl genbenägnas
pos def sg no_masc nombenägna
pos def sg no_masc genbenägnas
pos def sg masc nombenägne
pos def sg masc genbenägnes
pos def pl nombenägna
pos def pl genbenägnas
komp nombenägnare
komp genbenägnares
super indef nombenägnast
super indef genbenägnasts
super def no_masc nombenägnaste
super def no_masc genbenägnastes
super def masc nombenägnaste
super def masc genbenägnastes
cbenägen-/benägen
smsbenägen-