SALDO

grundformberäknelig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomberäknelig
pos indef sg u genberäkneligs
pos indef sg n nomberäkneligt
pos indef sg n genberäkneligts
pos indef pl nomberäkneliga
pos indef pl genberäkneligas
pos def sg no_masc nomberäkneliga
pos def sg no_masc genberäkneligas
pos def sg masc nomberäknelige
pos def sg masc genberäkneliges
pos def pl nomberäkneliga
pos def pl genberäkneligas
komp nomberäkneligare
komp genberäkneligares
super indef nomberäkneligast
super indef genberäkneligasts
super def no_masc nomberäkneligaste
super def no_masc genberäkneligastes
super def masc nomberäkneligaste
super def masc genberäkneligastes
cberäknelig-/beräknelig
smsberäknelig-