SALDO

dokumentation (pdf)

bergart

⇧[2]berg2 PRIM

bergart (nn)

[korpus]


46
PRIM agglomerat amfibolit breccia diabas dolomit flexur gabbro geologisk gnejs gnuggsten granit gry3 gråsten gråvacka hyperit hälleflinta klyft leptit lerskiffer mandelsten märgelsten neptunisk organogen pegmatit porfyr sandsten skiffer trapp2 tuff2
aluminium bauxit
alun alunit
djup djupbergart plutonisk
jordyta ytbergart
kalk kalksten
kornig oolit
lagra_sig konglomerat
magma eruptivbergart magmabergart
silikat skarn2
slipmedel pimpsten
vulkanisk basalt gångbergart obsidian trakyt vulkanit

8
lager bergartslager flöts lagergång
prov stuff
vecka2 veckning
veckning antiklinal
vetenskap petrografi
ämne mineral