SALDO

grundformberusa sig
mönstervbm_1ms1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivberusar er/berusar oss/berusar sig/berusar dig/berusar mig
pret ind aktivberusade er/berusade oss/berusade sig/berusade dig/berusade mig
imperberusa er/berusa dig
inf aktivberusa er/berusa oss/berusa sig/berusa dig/berusa mig
sup aktivberusat er/berusat oss/berusat sig/berusat dig/berusat mig
pres_part nomberusande er/berusande oss/berusande sig/berusande dig/berusande mig
pres_part genberusandes er/berusandes oss/berusandes sig/berusandes dig/berusandes mig