SALDO

grundformbesinnad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombesinnad
pos indef sg u genbesinnads
pos indef sg n nombesinnat
pos indef sg n genbesinnats
pos indef pl nombesinnade
pos indef pl genbesinnades
pos def sg no_masc nombesinnade
pos def sg no_masc genbesinnades
pos def sg masc nombesinnade
pos def sg masc genbesinnades
pos def pl nombesinnade
pos def pl genbesinnades