SALDO

dokumentation (pdf)

beta

⇧[2]äta gräs

beta (vb)

[korpus]


7
PRIM avbeta betande bete2 hage
bort+total beta_av
boskap för_fäfot
inte obetad

4
hage beteshage
mark betesmark
område betesområde
plats betesplats