SALDO

dokumentation (pdf)

betyda

⇧[2]veta PRIM

betyda (vb)

[korpus]


7
PRIM betydande2 betydelse innebära säga2 tecken
samma likbetydande synonym
*