SALDO

grundformbikonvex
mönsterav_0_medelstor
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombikonvex
pos indef sg u genbikonvex
pos indef sg n nombikonvext
pos indef sg n genbikonvexts
pos indef pl nombikonvexa
pos indef pl genbikonvexas
pos def sg no_masc nombikonvexa
pos def sg no_masc genbikonvexas
pos def sg masc nombikonvexe
pos def sg masc genbikonvexes
pos def pl nombikonvexa
pos def pl genbikonvexas