SALDO

grundformbläddra
mönstervb_1a_vissla
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivbläddrar
pres ind s-formbläddras
pret ind aktivbläddrade
pret ind s-formbläddrades
imperbläddra
inf aktivbläddra
inf s-formbläddras
sup aktivbläddrat
sup s-formbläddrats
pres_part nombläddrande
pres_part genbläddrandes
pret_part indef sg u nombläddrad
pret_part indef sg u genbläddrads
pret_part indef sg n nombläddrat
pret_part indef sg n genbläddrats
pret_part indef pl nombläddrade
pret_part indef pl genbläddrades
pret_part def sg no_masc nombläddrade
pret_part def sg no_masc genbläddrades
pret_part def sg masc nombläddrade
pret_part def sg masc genbläddrades
pret_part def pl nombläddrade
pret_part def pl genbläddrades
cblädder-/blädder
smsblädder-