SALDO

grundformblända av
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivbländar av
pres ind s-formbländas av
pret ind aktivbländade av
pret ind s-formbländades av
imperblända av
inf aktivblända av
inf s-formbländas av
sup aktivbländat av
sup s-formbländats av
pres_part nombländande av
pres_part genbländandes av
pret_part indef sg u nomavbländad/bländad av
pret_part indef sg u genavbländads/bländads av
pret_part indef sg n nomavbländat/bländat av
pret_part indef sg n genavbländats/bländats av
pret_part indef pl nomavbländade/bländade av
pret_part indef pl genavbländades/bländades av
pret_part def sg no_masc nomavbländade/bländade av
pret_part def sg no_masc genavbländades/bländades av
pret_part def sg masc nomavbländade/bländade av
pret_part def sg masc genavbländades/bländades av
pret_part def pl nomavbländade/bländade av
pret_part def pl genavbländades/bländades av