SALDO

grundformblekröd
mönsterav_1_bred
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomblekröd
pos indef sg u genblekröds
pos indef sg n nomblekrött
pos indef sg n genblekrötts
pos indef pl nomblekröda
pos indef pl genblekrödas
pos def sg no_masc nomblekröda
pos def sg no_masc genblekrödas
pos def sg masc nomblekröde
pos def sg masc genblekrödes
pos def pl nomblekröda
pos def pl genblekrödas
komp nomblekrödare
komp genblekrödares
super indef nomblekrödast
super indef genblekrödasts
super def no_masc nomblekrödaste
super def no_masc genblekrödastes
super def masc nomblekrödaste
super def masc genblekrödastes
cblekröd-/blekröd
smsblekröd-