SALDO

dokumentation (pdf)

blindpatron

⇧[2]patron oladdad

blindpatron (nn)

[korpus]

* *