SALDO

grundformblonderbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomblonderbar
pos indef sg u genblonderbars
pos indef sg n nomblonderbart
pos indef sg n genblonderbarts
pos indef pl nomblonderbara
pos indef pl genblonderbaras
pos def sg no_masc nomblonderbara
pos def sg no_masc genblonderbaras
pos def sg masc nomblonderbare
pos def sg masc genblonderbares
pos def pl nomblonderbara
pos def pl genblonderbaras
komp nomblonderbarare
komp genblonderbarares
super indef nomblonderbarast
super indef genblonderbarasts
super def no_masc nomblonderbaraste
super def no_masc genblonderbarastes
super def masc nomblonderbaraste
super def masc genblonderbarastes
cblonderbar-/blonderbar
smsblonderbar-