SALDO

grundformblotta
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivblottar
pres ind s-formblottas
pret ind aktivblottade
pret ind s-formblottades
imperblotta
inf aktivblotta
inf s-formblottas
sup aktivblottat
sup s-formblottats
pres_part nomblottande
pres_part genblottandes
pret_part indef sg u nomblottad
pret_part indef sg u genblottads
pret_part indef sg n nomblottat
pret_part indef sg n genblottats
pret_part indef pl nomblottade
pret_part indef pl genblottades
pret_part def sg no_masc nomblottade
pret_part def sg no_masc genblottades
pret_part def sg masc nomblottade
pret_part def sg masc genblottades
pret_part def pl nomblottade
pret_part def pl genblottades
cblott-/blott
smsblott-