SALDO

dokumentation (pdf)

bok

⇧[2]läsa PRIM

bok (nn)

[korpus]


89
PRIM bibliotek blad2 bokverk häftad inlaga kvarto litteratur monografi pocketbok roman
abc abc-bok
abc2 abc-bok2
andakt andaktsbok
anteckna liggare
anteckning anteckningsbok
arkiv arkivexemplar
barn barnbok
besökare besöksbok
bild bildverk
billig billighetsupplaga
brodera broderbok
bäst+sälja bestseller
bön2 bönbok
dator e-bok
debut debutbok
djur djurbok
dålig oläslig2
essä essäbok
evangelium evangeliebok
flicka flickbok
flora flora2
folio foliant
folklig folkbok
församling församlingsbok
gammal inkunabel
genombrott genombrottsbok
glosa glosbok
grund grundbok
gäst gästbok
kalender kalender2
klass2 klassbok
koral koralbok
kunskap uppslagsbok
kvittens kvittensbok
kyrkoverksamhet ministerialbok
lag lagbok
laga2 kokbok
lager2 lagerbok
ljudband talbok
lära lärobok
medelmåttig mellanbok
memoar memoarbok
mässa mässbok
mången bokflod
mönster2 mönsterbok
norm bibel
nybörjare nybörjarbok
ord ordbok
papyrus2 bokrulle
pojke pojkbok
predikan postilla
psalm psalmbok
påkostad bibliofilupplaga
rapport rapportbok
reportage reportagebok
saga sagobok
samling antologi samlingsverk
samling2 samlingsband
signal signalbok
sjukdom läkarbok
självhjälpsråd självhjälpsbok
skissa skissbok
skola skolbok
småbarn småbarnsbok
stor folioformat
svartkonst svartkonstbok
såsom bokform
tentamen tentamensbok
ungdom2 ungdomsbok
uppenbarelse uppenbarelsebok
veta handbok
vetenskaplig avhandling
visa2 visbok
värnpliktig inskrivningsbok
zoologi Djurens_liv
äventyr äventyrsbok
åminnelse minnesbok
år årsbok

60
anmälan bokanmälan litteraturanmälan
auktion bokauktion
avsluta efterord
avsnitt kapitel
bakdel rygg2
bildning beläst
blad2 lägg2
bränna bokbränning
cirkel2 bokcirkel
damm bokdamm
format bokformat oktav2
förgyllning guldsnitt
förråd bokförråd
handel2 bokhandel
hantverk bokhantverk
hylla bokhylla
inleda förord
kasse bokkasse
katalog bokkatalog
klubb bokklubb
kännare bokkännare
lärdom boklärdom
läsa bokläsande bokläsande2 bokslukare
lån boklån
magasin bokmagasin
makulatur bokmakulatur
marknad bokmarknad
marknad2 bokmarknad2
mässa3 bokmässa
mått hyllmeter
omslag band2 bokomslag pärm
publicera bokförlag
rad bokrad
rea bokrea
samlare bibliofil boksamlare
samling2 boksamling
sida2 boksida
skatt2 bokskatt
skriva bokskrivande bokskrivande2
slutskrift kolofon
stipendium bokstipendium
ställ bokställ
stöd bokstöd
tillverka bokbindare
titel2 boktitel
trave boktrave
val bokval
version bokversion
vurm bokvurm
ägare exlibris
älska bokälskare
öppna slå_upp